Het goede doel

Jeugdsportfonds en Rode Kruis

Jeugdsportfonds 's-Hertogenbosch-Vught
Alle deelnemers kunnen bij hun aanmelding aangeven of ze geld willen doneren aan een goed doel. Het is dus niet verplicht. Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen vanaf 4 tot 18 jaar die leven in gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. Iedereen moet kunnen hardlopen als ze dat willen, maar er zijn veel meer gezinnen dan u denkt die dit niet kunnen betalen. Laten we ze erbij helpen!

Het Jeugdsportfonds 's-Hertogenbosch-Vught streeft er naar om zoveel mogelijk kinderen, waarvan de ouders het niet kunnen betalen, in verenigingsverband te laten sporten. Om al deze kinderen een sportkans te bieden is uw financiële hulp van harte welkom. Met € 250,- kan het Jeugdsportfonds een kind een jaar lang laten sporten.

Rode Kruis 's-Hertogenbosch
Iedere week krijgen 300 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand. De kans om dit de overleven neemt toe als er binnen 6 minuten wordt gestart met hartmassage en een AED wordt gebruikt. Het Rode Kruis afdeling s'-Hertogenbosch zet zich in om ervoor te zorgen dat in zo'n noodsituatie overal zo snel mogelijk de dichtstbijzijnde AED gevonden kan worden, dat er voldoende AED's beschikbaar zijn en dat deze apparaten wordt gecontroleerd en onderhouden.